Fase 4 van het netwerkgesprek: Vragen en de gunfactor

Na de eerste kennismaking, de small talk en het bruggetje naar een nieuw gespreksonderwerp, ben je beland in fase 4: de kans om elkaar tijdens het ‘echte’ gesprek beter te leren kennen en uit te zoeken of je elkaar ergens mee kunt helpen.
Dit is de fase waarin oprechte interesse, het stellen van de juiste vragen en aandachtig luisteren erg belangrijk zijn. Het is ook de fase die jouw gunfactor versterkt – of juist ondermijnt.

Vaak gaat het al fout bij die oprechte interesse. Het valt me echt op dat een aantal bezoekers van netwerkborrels er vooral op uit zijn om zaken te doen. Ze pretenderen interesse in je te hebben, maar die belangstelling taant zodra blijkt dat jij geen potentiële klant bent. Met een paar vragen hebben ze dat snel uitgevonden, en weg zijn ze weer. Jou achterlatend met het gevoel dat jij niet interessant bent. Herkenbaar? Waarschijnlijk heb je weleens zo’n situatie meegemaakt.

Je kunt je voorstellen dat zulk gedrag niet bijdraagt aan je gunfactor. Je wilt liever herinnerd worden als iemand die aardig is, waarmee je een leuk gesprek hebt gehad en die jou wil helpen. Bijvoorbeeld door je in contact te brengen met een relatie, als hij denkt dat jullie over en weer iets voor elkaar kunnen betekenen.

Ons leven wordt voor een groot deel bepaald door wat anderen van ons vinden. Of je dat nu leuk vindt of niet. Hoe aardiger we overkomen, hoe meer succes we zullen hebben. Als je dat niet gelooft, zou je het boek The likeability factor van Tim Sanders kunnen lezen. Hij baseert zich op diverse wetenschappelijke onderzoeken en geeft herkenbare voorbeelden, waaruit blijkt dat anderen veel invloed hebben op ons leven. Wil je die baan? De HR-dame bepaalt of je ‘m krijgt. Wil je eerste worden bij The Voice of Holland? Dat hangt af van de jury en de kijker. Wil je die opdracht? Dat hangt af van de beslisser(s).

Bij sommige mensen lijkt die gunfactor wel ‘aangeboren’. Toch is het zo dat je deze ook kunt ontwikkelen. Vriendelijkheid kun je uitstralen door een positieve, open houding aan te nemen. En door oprechte aandacht te besteden aan de interesses, behoeftes en verlangens van mensen in je omgeving. Authenticiteit is ook van belang: laat zien wie je echt bent, wat voor jou belangrijk is en hoe je in elkaar zit. Daarnaast is empathie cruciaal: je inleven in de gevoelens van anderen. Niet steeds zelf aan het woord zijn, maar ook vragen stellen en luisteren. Dit geeft bovendien meer diepgang aan het gesprek, waardoor het waardevoller wordt voor de ander, maar ook voor jouzelf.

Ik was van plan om je ook nog tips te geven voor het stellen van goede vragen, maar als ik dat nu doe wordt het artikel veel te lang. Dus dat volgt een andere keer. Laat je intussen zien dat je een aardig mens bent?