LinkedIn Endorsement

Wat zijn endorsements in LinkedIn?

Binnen LinkedIn zijn er twee mogelijkheden iemand aan te bevelen: recommendations en endorsements.

Recommendations zijn de aanbevelingen die je zelf voor/over iemand schrijft. Endorsements (in feite ook aanbevelingen) vertaalt LinkedIn als ‘onderschrijvingen’ of ‘vaardigheidsaanbevelingen’. Om verwarring te voorkomen gebruik ik in dit artikel gemakshalve de Engelse woorden.

Wat is het voordeel van Endorsements?
Vooral dat je via deze endorsements veel eenvoudiger een aanbeveling kunt geven aan  jouw (eerstegraads) connecties dan via een Recommendation. Bij Endorsements hoef je zelf geen tekst te schrijven. Je kunt met één klik de vaardigheden en deskundigheid van jouw contacten onderschrijven. Het nadeel is dat er minder waarde aan wordt toegekend dan aan recommendations, omdat daar meer moeite voor moet worden gedaan.

Hoe geef je een Endorsement?

  1. Ga naar het LinkedIn profiel van degene die je wilt aanbevelen.
  2. Scroll naar Vaardigheden en deskundigheid (Skills and Expertise).
  3. Klik op de vaardigheid/heden waarvan jij vindt dat diegene ze in huis heeft.

Wat gebeurt er vervolgens:

Jouw naam en foto verschijnen nu naast de vaardigheid op het profiel van die persoon. Er wordt een update van deze aanbeveling getoond bij jouw recente activiteiten en op de startpagina. Ook verschijnt het in de updates van een deel van jouw connecties. Bovendien zal er een e-mail worden gestuurd naar de persoon die je hebt aanbevolen.

De vaardigheden die de meeste endorsements krijgen zullen aan de top van de lijst in het onderdeel Vaardigheden en deskundigheid (Skills and Expertise) worden weergegeven. Deze volgorde kun je veranderen. Het verdient aanbeveling om de belangrijkste vaardigheden bovenaan te zetten.

Wil je iemand aanbevelen voor een vaardigheid die hij nog niet op zijn profiel heeft staan? Dat kan via de blauwe balk die soms verschijnt als je op iemands profiel kijkt, waarin vaardigheden worden weergegeven. Je kunt daar ook nieuwe toevoegen. De voorgestelde vaardigheden worden pas weergegeven in het profiel van jouw connectie nadat hij deze zelf heeft goedgekeurd. Daartoe ontvangt diegene een verzoek van LinkedIn.

Foutje gemaakt?

Om een zelf gegeven endorsement te verwijderen:

  1. Ga naar het profiel van jouw connectie en beweeg je de cursor over de desbetreffende vaardigheid.
  2. Klik op Ongedaan maken (Undo).

Om een vaardigheid van jouw eigen profiel te verwijderen:

  1. Ga naar Profiel Bewerken (Edit Profile)
  2. Klik op het kruisje achter de Vaardigheid die je wilt verwijderen.

Let op: je bent dan ook de bijbehorende Endorsements kwijt! Het is niet mogelijk om de tekst van een vaardigheid te veranderen zonder je Endorsements te verliezen.

Nog een tip: geef alleen Endorsements aan mensen van wie je echt kunt beoordelen of ze over de desbetreffende vaardigheden beschikken. Zo blijven Endorsements waardevol voor zowel de gever als de ontvanger.

Laatste bewerking: 12 januari 2017