Waarschuwing: Gebruik deze LinkedIn-functie niet!

Heb jij het al meegemaakt? Dat je per ongeluk je hele adresboek hebt uitgenodigd voor LinkedIn en vervolgens boze reacties kreeg? Ik hoop het niet, maar het is al veel mensen overkomen. En dat is ook niet zo gek, want LinkedIn probeert je er op diverse plaatsen toe te verleiden. Het is me een raadsel waarom.

Het begint al op het moment dat je in de zwarte menubalk op het contact-icoon klikt (‘poppetje’ met plus-teken). Meteen verschijnt de suggestie in beeld om je netwerk uit te breiden met nieuwe contacten. Er verschijnen 3 namen van mensen die je misschien kent, maar ook de mogelijkheid om contacten uit te nodigen via Hotmail, Gmail, Yahoo of een ander adresboek. DOE DAT NIET!

contacten uitnodigen

Ook via andere opties om je netwerk uit te breiden (Menu Netwerk, connecties toevoegen) komt LinkedIn meteen met deze optie:

Bekijk wie u kent op Linkedin

Natuurlijk is het verleidelijk om op dit aanbod in te gaan, maar nogmaals: DOE DIT NIET!

Wat gebeurt er namelijk als je een adresboek selecteert en op ‘doorgaan’ klikt?

LinkedIn verstuurt dan een uitnodiging (met standaardtekst) naar de mensen in dat adresboek met wie je nog niet gelinkt bent. Maar ook naar de mensen met wie je al WEL gelinkt bent, maar via een ander e-mail adres.

Waarom wil je dit niet?

Het lijkt heel efficiënt om via deze optie je LinkedIn-netwerk uit te breiden. Maar toch moet je dit niet willen. Waarom?

1. Ten eerste kan het desbetreffende adresboek e-mailadressen bevatten van mensen met wie jij helemaal niet gelinkt wil zijn. Denk aan concurrenten, vervelende oud-collega’s of een ver familielid. En adressen van bedrijven bij wie jij op de mailinglijst staat. Als deze jouw uitnodiging accepteren, moet je ze weer als contact verwijderen. Daar zit je niet op te wachten.

2. Er zitten vaak ook mensen tussen met wie jij helemaal geen contact meer hebt, omdat jullie niets meer voor elkaar kunnen betekenen. Als zij vergeten zijn wie jij bent, of als je een oer-Hollandse naam hebt (Jan Smit of zo) bestaat de kans dat ze jouw uitnodiging afwijzen (negeren) en vervolgens klikken op de optie: Ik ken deze persoon niet (I don’t know this person). Als dit een aantal keren is gebeurd, beperkt LinkedIn je in het gebruik van een aantal functies.

3. Nog erger is het als deze mensen jouw uitnodiging als spam ervaren en de optie aanklikken om dat te melden. Ook dan zal LinkedIn de functionaliteit inperken. Je komt daar dan achter omdat bepaalde functies ‘het ineens niet meer doen’.
button accpeteren of negeren

Waarom_heeft_u_deze_uitnodiging_genegeerd

Als 2 of 3 jou overkomt, kun je dat de eerste keer nog zelf herstellen via het Helpcentrum. Maar er is nog een belangrijke reden om niet zo te werk te gaan.

4. Je netwerk is van onschatbare waarde en daar wil je zuinig op zijn. Vooral de meer ervaren LinkedIn-gebruikers ervaren het als onprofessioneel en ongeïnteresseerd als iemand hen uitnodigt zonder de uitnodigingstekst aan te passen. Ik weet dat er mensen zijn die een uitnodiging met de standaardtekst nooit accepteren. Waarom? Omdat zij het respectloos vinden als jij niet eens de moeite wilt nemen om een zinnetje te typen met de reden waarom je graag wilt ‘linken’.
Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen en ook niet in elke situatie. Als je gisteren met iemand hebt afgesproken om met elkaar te ‘linken’, zal deze daar echt niet over vallen. Maar wees je bewust van het effect dat een niet-persoonlijke uitnodiging kán hebben. Netwerken draait om het onderhouden van goede relaties. Daar mag je best iets voor doen.

Die tijdsinvestering betaalt zichzelf dubbel en dwars terug!